Co lze regresní terapií řešit?

Regresní terapie řeší psychické a psychosomatické potíže.

Některé příklady, které jsou touto metodou řešitelné:

Psychické potíže: smutky až deprese, vztahové problémy, úzkosti, strachy a nervozita, nutkavé chování, pocity viny ale i křivdy, nepříjemné myšlenky, apatie, nesoustředěnost, ztráty (blízkých, mazlíčků, rozchody), závislosti

Tělesné potíže: bolesti různých částí těla, migrény, fantomové bolesti, alergie, kožní problémy, smyslové potíže, zimomřivost, bolestivá menstruace

Dále je možné touto metodou pomoci někomu na dálku (budete při terapii mediem) a také pomoci bloudícím duším pokojně odejít do světla. 
Práce přes medium

Je vhodná v případě: kdy se klient sám z vážných důvodů nemůže dostavit na sezení (např. je upoután na lůžko), nebo se jedná o malé dítě (nejvhodnější medium je maminka dítěte) a nebo pokud máte ve svém okolí blízkého, který má velmi oslabenou vůli a nemá motivaci podstoupit sezení a chcete mu pomoci (např. je závislí na alkoholu, drogách, trpí těžkou depresí).