Nejčastější dotazy:

Na minulé životy a reinkarnaci nevěřím. Je možné, aby mi tato terapie vůbec pomohla?

Účinnost hlubinné abreaktivní psychoterapie nezávisí na víře. Účinnost je dána v opakovaném procházení traumatické události, kde je příčina potíží. A dokud veškerá nepříjemná somatika z události zcela nevymizí, proto je tedy jedno, zda jste ateista, věřící či o víře a duchovním poznání zatím nemáte zcela jasno.

Je vhodné při vybavování některého minulého života omezit logické uvažování, na to budete mít dostatek času po sezení, jelikož si vše co se odehrálo při terapii pamatujete.

Pro příklad, když chcete řešit levou bolavou nohu a dostaneme se do nějakého vašeho minulého života, můžeme se domluvit, že mi budete vyprávět váš smyšlený příběh o tom, proč vás v roce 120 př. n. l. bolí levá noha a co se vám tam s tou nohou v minulosti stalo. Budete se snažit do děje vžít co nejvíce, jako kdyby se vám to dělo právě teď. 

Jak dlouho sezení bude trvat?

Jak dlouho sezení trvá, je individuální, dá se říci, že v průměru je to kolem 2,5 - 4 hodin. Závisí to na tom, jak dobře si události budete vybavovat a také na tom, kolik takových událostí ve vaší paměti s tímto problémem máte. První sezení bývá zpravidla delší, protože si na začátku vysvětlíme, jak událostí máte procházet, vyplníme vstupní dotazník atd..

Je potřeba se na sezení nějak připravit?

Není potřeba nějaká zvláštní příprava, je lepší vědět, co chcete konkrétně pomocí regrese řešit a zamyslet se nad tím, jaké další potíže se ve vašem životě objevují. Popřípadě si to můžete napsat i na papír, při sezení to poté zkonzultujeme.

Určitě je vhodné přijít zdravý (např. nemít angínu, chřipku - to se prosím přeobjednejte) a odpočatí, nebýt pod vlivem alkoholu a drog.

Pro koho terapie není vhodná?

Terapie není vhodná pro těhotné ženy, pro konzumenty drog (i takzvaně "lehkých" jako je např. marihuana), pro člověka pod vlivem alkoholu, či pro lidi, kteří berou antidepresiva a silné léky potlačující fyzickou bolest.

Co když se mi vybaví něco trapného, intimního...? Bude mi pak blbé to říkat nahlas.

Ano, naše paměť je dokonalá v tom, že obsahuje všechny informace o událostech, které jsme napříč naší existence zažili. Je tedy možné, že někdy spolu narazíme na událost, kde to bude pro vás velice intimní či se budete cítit trapně. Můžu vás uklidnit, že cokoliv se vám při sezení vybaví, zůstane jenom mezi námi a není nutné mi tuto intimní zkušenost detailně popisovat. Také nejsem v roli nějakého soudce, ale v roli terapeuta, kterému velmi záleží na tom, aby vám nakonec bylo co nejlépe a hledí na to, aby sezení probíhalo tak, abyste se svých potíží nakonec zbavili. A to je náš společný cíl.