O regresní terapii:


Hlubinná abreaktivní psychoterapie je jedna z forem regresních terapií. Jedná se alternativní, ale účinnou metodu, která řeší skutečné příčiny potíží.

Podstata a účinnost psychoterapie spočívá v tom, že každý z nás v minulosti zažil traumata, která mají dnes vliv na naši psychiku a tím i naše zdraví.

Není důležité, zda si nějaké trauma pamatujeme či nikoliv a zda jsme toto trauma zažili včera, při našem narození anebo v nějakém minulém životě. Terapie tyto traumatické události dokáže najít a zpracovat je tak, aby na nás již nepůsobily. Tím dochází k odeznění našich potíží.

Při této terapii je nutná aktivní účast klienta, to znamená, že klient hlavně sám chce se potíží zbavit, proto s terapeutem spolupracuje a prochází traumatickými událostmi tak, jak po něm terapeut žádá. Zároveň terapeut chce klientovi pomoci, plně se na něj soustřeďuje a snaží se při terapii fungovat tak, aby si klient nejenom trauma vybavil, ale důkladně a opakovaně s ním toto trauma procházel a došlo k odeznění nepříjemných vjemů, které klient v této události vnímal a aby se naopak cítil dobře.

Díky tomu všemu je účinnost toto metody vysoce účinná a dokonce může pomoci tam, kde jiné metody tak účinné nebyly.